Klub přátel skautingu

Klub přátel skautingu je neformálním uskupením osob u střediska, které buď v minulosti byly jeho členy, nebo k nám cítí sympatie, ačkoliv členy nebyly. Posíláme jim jednou za čas informace o tom co se děje na středisku, jednou ročně pořádáme setkání členů klubu. Účelem je vytvořit určité neformální uskupení lidí, kteří nám jsou ochotni různými způsoby, méně či více, podle jejich možností a chuti, pomoci.

Protože máme určité náklady s rozesíláním materiálů, apod. je minimální příspěvek 50 Kč/rok. Existuje i centrální Klub přátel skautingu, který je při ústředí a je určen pro lidi, co chtěji podpořit Junák jako celek.

V případě, že máte zájem stát se členy střediskového klubu, je možno stáhnout si přihlášku nebo nás kontaktovat na info@skauthk.cz.